Oud en afgedankt?

Er wordt wel gedacht dat mensen van 50 jaar en ouder uitgeblust zijn. Dat zij geen energie meer hebben. Dat zij niet meer willen leren of zichzelf ontwikkelen. Dat ze vaak ziek zijn.
Dat zij duur zijn voor de organisatie of samenleving. Dat zij weinig flexibel zijn. Kortom: ze kosten geld en je hebt er weinig aan.

Daar denken wij anders over!

Wij zien en kennen hen als mensen… :

  • met een schat aan kennis en werk- en levenservaring!
  • met een hoge mate van stabiliteit en tolerantie door hun levenservaring;
  • met veerkracht door de veranderingen die zij hebben meegemaakt;
  • met potentie om bij te dragen door hun vitaliteit;

 

Kortom: ervaring is rijkdom!

Deze rijkdom willen we mensen zelf laten ervaren en aan de buitenwereld laten zien. Daar hebben mensen, organisaties en de samenleving belang bij.

Hoe?

De naam zegt het al: wij zijn WIJS en wij zijn ANDERS!

Wijs

Wijs omdat zowel ons hoofd, hart en handen inzetten. We luisteren en we kijken vol aandacht. Vanuit acceptatie van wat er is, geven we mensen de ruimte om te leren. Wijsheid is voor ons: weten wanneer je je verstand gebruikt, wanneer je handelt (of juist niet) en compassie tonen.

Wijs

Anders

Anders omdat we de doelgroep op een andere manier benaderen: als mensen met een geweldige schat aan werk- en levenservaring! En met potentie om een waardevolle bijdrage te leveren. Daarnaast omdat we hen op een andere manier in beweging brengen. We ontregelen en verrassen om het mogelijk te maken buiten de gebaande paden te denken.

Anders

 Onze werkwijze in drie woorden:

Versterken

Wij versterken mensen door hen bewust te maken van hun kwaliteiten, kennis en ervaring. Dat geeft zelfvertrouwen en kracht. Dat is de basis voor de verdere ontwikkeling. Daarnaast  stimuleren en faciliteren wij de zelfredzaamheid van mensen. Wij leren het hen zelf (en gezamenlijk) te doen.

Versterken

Verbinden

Vanuit dat zelfvertrouwen ontstaat de openheid om zich te verbinden met de omgeving. Met andere mensen zodat kennis en ervaring gedeeld kan worden. Met andere manieren van (samen)werken om te onderzoeken welke mogelijkheden dit biedt. Wij faciliteren de verbinding o.a. door onze kennis en inspiratie te delen.

Verbinden

Vernieuwen

Waardoor mensen op basis van het zelfvertrouwen, de kracht en de nieuwe verbinding door een andere bril naar zichzelf en de omgeving te kunnen kijken. Vanuit een frisse blik mogelijkheden te ontdekken om zichzelf te vernieuwen. Wij helpen mensen daarbij door vanuit vertrouwen in hun ontwikkeling de nieuwsgierigheid te prikkelen.

Vernieuwen