Hoe wordt er in jouw organisatie aangekeken tegen talentontwikkeling voor mensen van 50 jaar en ouder? Is dat verspilde moeite omdat deze mensen uitgeblust zijn, geen energie meer hebben, niet meer willen leren of ontwikkelen? Bovendien vaak ziek zijn, weinig flexibel zijn en ook duur zijn voor de organisatie of samenleving.  Als je op deze manier naar deze doelgroep kijkt, lijkt talentontwikkeling weinig zin te hebben. Wij denken er anders over en nodigen je uit om eens vanuit een ander perspectief te kijken.

Talent = waarde toevoegen

De eerste vraag die opkomt: wie of wat is dan een talent? Een eenvoudige en bruikbare omschrijving is die van Lidewey van der Sluis: Inspiratieeen talent is diegene die waarde toevoegt aan een organisatie. Talentontwikkeling gaat dan over die activiteiten die er voor zorgen dat mensen waarde blijven toevoegen aan de organisatie.
Bij talentontwikkeling denken we snel aan jonge, frisse mensen met vernieuwende ideeën en potentie om door te groeien. Dat is ook niet vreemd gezien alle traineeprogramma’s en talentontwikkelprogramma’s voor jonge mensen. Het is mooi/effectief om hen op die manier te ondersteunen in hun ontwikkeling. Maar in een organisatie werken ook mensen van andere leeftijden die waarde kunnen toevoegen of zich verder kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld de zeer ervaren mensen van vijftig jaar en ouder. Kunnen zij dan geen waarde meer toevoegen aan organisaties? Zeker wel! Om dat te kunnen zien, is echter een andere bril nodig. Een zilveren bril om die kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken.

Een zilveren bril

En wat zie je dan? Mensen met een schat aan kennis en werk- en levenservaring. Mensen met veerkracht door alle ontwikkelingen die zij meegemaakt hebben. Met een hoge mate van stabiliteit en tolerantie door hun levenservaring. Mensen die graag willen werken en leren. Dat is namelijk één van de eigenschappen van de generatie X waar toe zij behoren.  Mensen uit die generatie zijn geboren tussen 1955 en 1970 (Becker). Zij hebben de crisis en bijbehorende werkeloosheidsgolf in de 80-er jaren meegemaakt, dat vormde hun nuchterheid en pragmatisme. De digitalisering en automatisering van hun werk hebben zij aan den lijve gevoeld en daar hun weg in gevonden. Flexibiliteit en doorzettingsvermogen was daar hun wapen.

Kortom: vitale mensen met een rijkdom aan kennis, vaardigheden en werk- en levenservaring. Die rijkdom biedt een stevige basis om van toegevoegde waarde te zijn.

Blijvende waarde?

Maar past die toegevoegde waarde nog bij de huidige functie of werkomgeving? Een talent zijn/van toegevoegde waarde zijn is namelijk geen statisch gegeven. Dat blijven mensen niet automatisch omdat ze ooit een bepaalde opleiding hebben gevolgd of vakkennis of vaardigheden hebben opgedaan. Het is een wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving. Mensen veranderen omdat zij gedurende de loopbaan nieuwe kennis en vaardigheden op doen. Dat heeft invloed op hun toegevoegde waarde. Ook organisaties veranderen waardoor de behoefte aan talenten kan wijzigen. Daarnaast blikken veel mensen rond het 50e levensjaar vooruit. Er komen vragen op als: Op welke wijze wil ik de komende jaren werken?  Of: hoe wil ik mijn werk en privé combineren? Door het ouder worden vindt er, naast het ontwikkelen van kennis en ervaring, ook vaak een verschuiving plaats in waarden. Zingeving gaat voor een grotere groep mensen een rol spelen. Dat vraagt om een specifiek talentontwikkelprogramma.

 

Versterken – Verbinden – Vernieuwen

verbinden 1Een programma dat aansluit bij de levensfase van mensen uit de generatie X. Dat uitgaat van waardering voor de aanwezige kennis en ervaring en inspiratie biedt voor verdere ontwikkeling. Een programma dat deelnemers versterkt door hen bewust te maken van hun kwaliteiten, kennis, ervaring en waarden. Dat geeft zelfvertrouwen en kracht. Vanuit dat zelfvertrouwen ontstaat de openheid om zich te verbinden met de omgeving. Met andere mensen zodat kennis en ervaring gedeeld kan worden. Met andere manieren van (samen)werken om te onderzoeken welke mogelijkheden dit biedt. Waardoor mensen op basis van het zelfvertrouwen, de kracht en de nieuwe verbinding door een andere bril naar zichzelf en de omgeving te kunnen kijken. Vanuit een frisse blik mogelijkheden te ontdekken om zichzelf te vernieuwen.

Verbreed je blik en ontwikkel alle talenten in je organisatie!