Rolf Mol heeft in zijn onderzoek  ‘Oud is in!’ gekeken naar de mythes rond de oudere werknemer en de waardering van senioriteit.  Hieronder een klein deel van het onderzoek: een samenvatting van het onderdeel dat gericht is op het ontkrachten van  de mythes.

Wijze 50+ers zijn te duur

Een oudere werknemer is duurder dan een jonge werknemer die net van de schoolbanken komt, maar in z’n algemeenheid kan niet gesteld worden dat oudere werknemers duurder zijn dan hun jongere collega’s. Enerzijds omdat dit feitelijk onjuist is, anderzijds omdat ouderen extra waarde toevoegen in de vorm van senioriteit. Een werknemer is ‘te’ duur als de waarde die hij toevoegt niet in balans is met zijn salaris en verantwoordelijkheden. Dat is niet leeftijdsafhankelijk, maar geldt voor elke medewerker

Wijze 50+ers is verminderd inzetbaar

Met het ouder worden neemt het fysieke vermogen af, terwijl het mentale zich nog door ontwikkelt. Werknemers weten het gebrek aan het één doorgaans goed te compenseren met de kracht van het ander. Voor een verband tussen het ouder worden en een afname van de productiviteit is geen bewijs gevonden. Wel wordt de variëteit in vitaliteit groter met het klimmen der jaren. Ook de deskundigen zien geen verband tussen het klimmen der jaren en inzetbaarheid. De doelgroep toont in de enquête aan nog goed mee te kunnen komen. Aan productiviteit is weinig ingeboet en een ruime meerderheid kan goed meekomen in veranderingen en (technologische) ontwikkelingen. 75% is meer dan 20 jaar in dienst en heeft ingrijpende veranderingen meegemaakt. Bovendien is ruim twee derde naast de betaalde arbeid nog op een andere manier maatschappelijk actief, binnen dan wel buiten UWV. Dit zegt iets over vitaliteit, flexibiliteit en betrokkenheid.

Wijze 50+ers zijn vaker ziek

Ouderen zijn minder vaak ziek dan jongeren. Als ze ziek zijn, zijn ze wel vaker dan jongeren langer ziek. Chronische ziekten en aandoeningen zijn in hoge mate bepalend voor het totaalbeeld dat het ziekteverzuim onder ouderen hoger is dan onder jongeren. Deskundigen benadrukken dat ook mensen met chronische ziekten/aandoeningen van waarde zijn en vaak nog goed kunnen meekomen.

Wijze 50+ers willen niet meer werken en leren

Het langer (moeten) doorwerken is een feit. Oudere werknemers realiseren zich dat en stellen zich er op in ook langer door te werken dan zij een aantal jaar geleden voor ogen hadden. Van een relatie tussen de leeftijd en het leervermogen blijkt geen sprake. Hoogstens leren ouderen anders dan jongeren. Werkgevers investeren beduidend minder in opleiding en training voor ouderen dan voor jongeren. Het argument dat dit niet rendabel zou zijn gaat al lang niet meer op. Immers, ouderen werken langer door en jongeren wisselen snel(ler) van baan. Investeren in persoonlijke ontwikkeling is ook (of juist) voor ouderen een must. Deskundigen zijn in het algemeen van mening dat dit van vitaal belang is en dat in dat kader ook een goede HRM-cyclus en een actief vitaliteitsbeleid onontbeerlijk zijn. Het management wordt aangespoord hier werk van te maken en het goede voorbeeld te geven.

Ben je benieuwd naar het hele onderzoek “Oud is In” van Rolf Mol? Kijk dan op www.academia.edu (zoek op Rolf Mol).